En kredit är ett åtagande som kan få negativa konsekvenser för din privatekonomi. När kredit utnyttjas finns en risk att hamna i en skuldfälla. I samband med ansökan bekräftar du att du har god kännedom om din ekonomi och att du har gjort nödvändig budgetkalkyl som visar att din ekonomi klarar att återbetala en kredit.
1

2

3

4